Hướng dẫn cập nhật phiên bản mới

Ngay khi có phiên bản mới của Plugin. Bạn sẽ nhận được thông báo cập nhật qua email mua hàng.

Hãy truy cập vào admin website đang cài đặt plugin. Tìm đến Plugin > Plugin đã cài đặt.

Bấm cập nhật ngay. Hoặc xem chi tiết bản cập nhật và bấm update nếu thấy thay đổi phù hợp để update.

Ngoài ra bạn có thể bật tự động update.

Câu hỏi thường gặp:

Câu hỏi:

Tôi không thấy bản update mới trên website của mình.?

Trả lời:

Trong trường hợp không thấy bản cập nhât, bạn có thể bấm vào license > lưu lại license > sau đó thực hiện tải lại trang plugin đã cài đặt và cập nhật như hướng dẫn trên.