Hướng dẫn tải file plugin.

Nếu bạn đã mua plugin, hãy làm theo hướng dẫn này để tải file cài đặt của plugin.

Truy cập Tài khoản > Tải xuống

Bạn sẽ được chuyển đến trang tải các file plugin.

Tìm plugin cần tải, bấm tải Ten_Plugin