Nâng cấp license

Tại sao phải nâng cấp license?

Khi bạn đang sử dụng license với gói 1 năm, và muốn nâng cấp lên gói mãi mãi, hãy sử dụng tính năng này.

Khi nâng cấp license sẽ có khác biệt gì không?

Có! License sau khi được nâng cấp sẽ là update mãi mãi, sử dụng mãi mãi mà không bị dừng tính năng của plugin.

Xem thêm chi tiết chính sách license.

Làm sao để nâng cấp license?

Ở mục tài khoản > quản lý licenses > tìm đến license cần nâng cấp (như hình dưới).

Bạn có thể thay đổi tên miền hoặc giữ nguyên cho license, chọn hình thức thanh toán. Đối với việc nâng cấp license bạn sẽ được ưu đãi 40% giá plugin(Không cộng dồn với bắt kỳ hình thức giảm giá nào khác).

Sau khi thanh toán Hệ thống sẽ tự động nâng cấp license của bạn lên gói mãi mãi.

  • Trung tâm hỗ trợ

    Trước khi liên hệ với chúng tôi, hãy kiểm tra Trung tâm trợ giúp của chúng tôi: có thể bạn có thể tìm thấy câu trả lời!

  • Thời gian làm việc

    Thời gian làm việc từ: 08:00 – 17:00 (GMT + 7) 

  • Cần hỗ trợ kỹ thuật?

    Nếu bạn đã mua một sản phẩm và bạn cần hỗ trợ để thiết lập nó, chúng tôi cung cấp nhiều cách khác nhau để giúp bạn. Bạn có thể tham khảo tài liệu đầy đủ hoặc bạn có thể gửi phiếu hỗ trợ cho các nhà phát triển của chúng tôi.