Hướng dẫn mua Plugin

Bạn vui lòng xem qua video hướng dẫn mua Plugin, cách thức đặt hàng cũng như thanh toán. Để nhận được License và File Download Plugin ngay lập tức.

Cũng như cách chỉnh sửa domain đăng ký. Mỗi License chúng tôi cho phép bạn được tự ý thay đổi 5 lần Domain. Xem ngay