Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi thường gặp (FAQs)

Nếu bạn đang có những thắc mắc về sản phẩm, hay chính sách của plugin68.com, sau đây là 1 số câu hỏi thường gặp bạn có thể xem qua.

Không! tất cả plugin của chúng tôi gói 1 năm: sau 1 năm phải gia hạn mới tiếp tục sử dụng được. Vui lòng xem thêm chính sách license

! Bạn có thể nâng cấp license lên gói mãi mãi, xem chi tiết hướng dẫn việc nâng cấp tại đây

Được! Hãy yên tâm 1 điều chúng tôi đã hỗ trợ bạn tính năng tự thay đổi tên miền cho license khi mua plugin.
Truy cập Tài khoản > Quản lý licenses > tìm license và thay đổi tên miền. Xem hướng dẫn

Một license key chỉ sử dụng duy nhất một tên miền(không bao gồm subdomain - ví dụ sub.domain.com)

Lỗi phổ biến khi không kích hoạt được plugin có thể máy chủ không có extension ionCube : Cách Fix tại đây.

Tất cả theme đều sử dụng được plugin của chúng tôi. 

Hệ thống sẽ tự động gửi license và file plugin trong mục tài khoản của bạn khi đơn hàng hoàn tất. Xem thêm cách mua plugin tại plugin68.com

Có! Bạn vẫn sẽ được hoàn tiền khi plugin lỗi và chúng tôi không thể xử lý được lỗi đó. Xem thêm chính sách hoàn tiền tại đây

Đối với license gói 1 năm sau khi hết hạn, bạn có 2 lựa chọn là: gia hạn hoặc nâng cấp.
Chúng tôi có trợ giá cho khách hàng gia hạn hoặc nâng cấp plugin. Xem chi tiết hướng dẫn gia hạn license & nâng cấp license

Sau khi mua plugins và đơn hàng hoàn tất, bạn có thể tải file tại Tài khoản > Tải xuống.

Đối với license 1 năm - được 5 lần đổi tên miền, và license mãi mãi - được 10 lần đổi tên miền. Nếu bạn đã sử dụng hết lượt đổi:
- Vui lòng gia hạn license (đối với license gói 1 năm) 
- Mua thêm lượt đổi tên miền (đối với license gói mãi mãi)

  • Trung tâm hỗ trợ

    Trước khi liên hệ với chúng tôi, hãy kiểm tra Trung tâm trợ giúp của chúng tôi: có thể bạn có thể tìm thấy câu trả lời!

  • Thời gian làm việc

    Thời gian làm việc từ: 08:00 – 17:00 (GMT + 7) 

  • Cần hỗ trợ kỹ thuật?

    Nếu bạn đã mua một sản phẩm và bạn cần hỗ trợ để thiết lập nó, chúng tôi cung cấp nhiều cách khác nhau để giúp bạn. Bạn có thể tham khảo tài liệu đầy đủ hoặc bạn có thể gửi phiếu hỗ trợ cho các nhà phát triển của chúng tôi.