Chính sách hỗ trợ

Nếu bạn đang sử dụng plugin của chúng tôi, và đang gặp phải vấn đề cần hỗ trợ. (Hãy chắc chắn rằng bạn đã xem qua tài liệu của plugin và không thể giải quyết được vấn đề đang gặp phải. Xem tài liệu plugins).

Cách mở ticket hỗ trợ.

Vui lòng truy cập vào Tài khoản > Quản lý Licenses > Tìm license tương ứng với plugin bạn đang cần hỗ trợ > Open Ticket.

Chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề của bạn gặp phải khi sử dụng plugin.

Các kênh hỗ trợ.

 • Hỗ trợ thông qua Ticket.
 • Hỗ trợ qua Teamview, Anydesk
 • Trung tâm hỗ trợ

  Trước khi liên hệ với chúng tôi, hãy kiểm tra Trung tâm trợ giúp của chúng tôi: có thể bạn có thể tìm thấy câu trả lời!

 • Thời gian làm việc

  Thời gian làm việc từ: 08:00 – 17:00 (GMT + 7) 

 • Cần hỗ trợ kỹ thuật?

  Nếu bạn đã mua một sản phẩm và bạn cần hỗ trợ để thiết lập nó, chúng tôi cung cấp nhiều cách khác nhau để giúp bạn. Bạn có thể tham khảo tài liệu đầy đủ hoặc bạn có thể gửi phiếu hỗ trợ cho các nhà phát triển của chúng tôi.