Hướng dẫn thay đổi tên miền cho License

Hướng dẫn thay đổi tên miền cho license.

Đăng nhập tài khoản mua plugin, chọn Tài Khoản > Quản lý Licenses

Tìm đến license muốn thay đổi tên miền. Mở rộng license nhập tên miền muốn thay đổi > thay đổi ngay.

  • Trung tâm hỗ trợ

    Trước khi liên hệ với chúng tôi, hãy kiểm tra Trung tâm trợ giúp của chúng tôi: có thể bạn có thể tìm thấy câu trả lời!

  • Thời gian làm việc

    Thời gian làm việc từ: 08:00 – 17:00 (GMT + 7) 

  • Cần hỗ trợ kỹ thuật?

    Nếu bạn đã mua một sản phẩm và bạn cần hỗ trợ để thiết lập nó, chúng tôi cung cấp nhiều cách khác nhau để giúp bạn. Bạn có thể tham khảo tài liệu đầy đủ hoặc bạn có thể gửi phiếu hỗ trợ cho các nhà phát triển của chúng tôi.