Hướng dẫn thay đổi tên miền cho License

Mỗi một License mình hỗ trợ các bạn đổi domain 5 lần.
Bạn vui lòng xem qua video hướng dẫn thay đổi tên miền cho License Plugin tại phút thứ 01:16 nhé