Gia hạn License

Tại sao phải gia hạn license?

Chính sách license của Plugin68.com, license sẽ hết hạn sau 1 năm đối với gói 1 năm. Và bạn cần phải gia hạn để tiếp tục sử dụng plugin.

Làm sao để gia hạn license?

Để gia hạn tiếp tục sử dụng plugin thêm 1 năm, bạn hãy thao tác như sau:

Ở mục tài khoản > quản lý licenses > tìm đến license cần gia hạn (như hình dưới)

Bạn có thể thay đổi tên miền hoặc giữ nguyên cho license, chọn hình thức thanh toán.

Sau khi thanh toán Hệ thống sẽ tự động gia hạn license của bạn.

Chúng tôi đã hỗ trợ giảm giá cho phần gia hạn 1 năm sẽ giảm 30% (không cộng dồn các hình thức khuyến mãi khác).

  • Cần hỗ trợ kỹ thuật?

    Nếu bạn đã mua một sản phẩm và bạn cần hỗ trợ để thiết lập nó, chúng tôi cung cấp nhiều cách khác nhau để giúp bạn. Bạn có thể tham khảo tài liệu đầy đủ hoặc bạn có thể gửi phiếu hỗ trợ cho các nhà phát triển của chúng tôi.

  • Thời gian làm việc

    Thời gian làm việc từ: 08:00 – 17:00 (GMT + 7) 

  • Trung tâm hỗ trợ

    Trước khi liên hệ với chúng tôi, hãy kiểm tra Trung tâm trợ giúp của chúng tôi: có thể bạn có thể tìm thấy câu trả lời!