Phiên bản 2.0.1

 • Fix lỗi thuộc tính href bị dư dấu
 • Fix count item của widget categories
 • Tối ưu thuật toán cache get_terms giúp tăng tốc lọc
 • Tối ưu core, thuật toán query.
 • Tương thích với Woo và WP mới nhất.

Phiên bản 2.0.0

 • Thêm sticky dropdown trên cả PC.
 • Thêm tính năng chuyển đến link danh mục (widget lọc theo danh mục).
 • Thay đổi cơ chế hiển thị lọc danh mục: hiển thị danh mục con kế cấp.
 • Loại bỏ các href javascript:void() tránh ảnh hưởng pagespeed.
 • Fix duplicate request khi reset filter
 • Thay đổi 1 số css.
 • Tương thích với Woo và WP mới nhất.

Phiên bản 1.1.6

 • Hỗ trợ PHP 8.1 Và PHP8.2

Phiên bản 1.1.5

 • Fix widget lọc theo danh mục khi chọn ẩn hiện tại 1 số danh mục bị lỗi.
 • Tối ưu code, tương thích woocommerce mới

Phiên bản 1.1.4

 • Thêm filter hook image size isures_image_size_label.
 • Thêm filter hook isures_space_for_seoer
 • Fix query AND OR multiple
 • Thay đổi 1 số css trên 1 số theme.
 • Tối ưu code, tương thích woocommerce mới

Phiên bản 1.1.3

 • Dev Thêm trigger isures_filter_complete(sau khi AJAX hoàn tất)
 • Fix lỗi lọc giá (Giá từ xxx, và giá dưới xxx).
 • Tối ưu phần loadmore, load ajax ngay cả khi tắt request AJAX.
 • Tương thích với WP mới 6.1.1
 • Tương thích với Woocommerce mới nhất 7.2.2
 • Thêm 1 số param để chuẩn bị cho plugin hỗ trợ PHP 8 trở lên trong thời gian tới.

Phiên bản 1.1.2

 • Thêm tuỳ chọn ẩn widget tại một số danh mục tuỳ chỉnh.
 • Thêm tuỳ chọn chỉ hiển thị widget tại 1 số danh mục tuỳ chỉnh
 • Thêm tuỳ chọn loại trừ 1 số danh mục đối với widget lọc danh mục sản phẩm.
 • Thêm tính năng Load More sản phẩm
 • Thêm hiệu ứng loading blade
 • dev: bổ sung filter hook isures_filter_loading_effect hiệu ứng loading
 • Fix form orderby không hoạt động khi tắt AJAX ở một số theme
 • Thay đổi và chỉnh sửa 1 số css.

Phiên bản 1.1.1

 • Fix không hiện dropdown trên safari ở 1 số theme.
 • Fix không tự xuống dòng các lựa chọn lọc.
 • Thêm tuỳ chọn tắt hiệu ứng load (sau khi update v1.1.1, hãy vào lưu lại cài đặt).
 • Tối ưu 1 số code trong plugin.

Phiên bản 1.1.0

 • Thêm widget lọc theo đánh giá.
 • Thêm tuỳ chọn khoảng giá tuỳ chỉnh.
 • Thêm tuỳ chọn tắt lọc AJAX (tải lại trang khi lọc)
 • Thêm tuỳ chọn fix lazy load(nếu bạn đang sử dụng lazy load hãy bật tuỳ chọn này, và ngược lại).
 • Thay đổi 1 số css.

Phiên bản 1.0.9

 • Fix transient không tạo lại khi clear transient
 • Fix một số hosting chặn file_get_contents dẫn đến plugin không hoạt động.

Phiên bản 1.0.8

 • Tương thích với WordPress 6.0 & Woocommerce mới nhất 6.5.1
 • Fix lỗi chọn ảnh đại diện cho Type image.
 • Thêm 2 hiệu ứng load AJAX.
 • Tăng tốc độ và tối ưu bộ lọc
 • Fix 1 số css.
 • Fix tự xoá key ở một số trường hợp.
 • Và một số thay đổi nhỏ phần cài đặt của plugin

Phiên bản 1.0.7

 • Thêm tùy chọn bật tắt hiệu ứng loading (Progress Bar làm 1 vài người nhầm trang reload).
 • Thêm hiệu ứng load AJAX Infinity.
 • Fix Css không nhận ở trang thuộc tính.
 • Thay đổi 1 số css ở 1 số theme.

Phiên bản 1.0.6

 • Fix một số css trên mobile.
 • Minify code file css.

Phiên bản 1.0.5

 • Fix trạng thái tính năng filter bị dừng hoạt động mỗi ngày.
 • Fix một số css trên mobile.

Phiên bản 1.0.4

 • Fix không hiện style ở trang tag, custom taxonomy..
 • Lỗ hỏng bảo mật

Phiên bản 1.0.3

 • Thêm tính năng gộp bộ lọc dạng dropdown trên mobile như thegioididong(*)
 • Thêm tùy Sticky filter trên mobile.
 • Thêm tùy chọn dạng image kèm tên thuộc tính cho thuộc tính.
 • Thêm trường class trong widget (để dễ dàng css cho người biết code.)
 • Fix admin không nhận css.
 • Điều chỉnh 1 số css quan trọng trên mobile.
 • Loại bỏ type button filter popup trên mobile( Thay thế bằng * ).

Phiên bản 1.0.2

 • Tùy chỉnh 1 số css quan trọng.
 • Thêm chức năng hover hiện nhãn cho type color
 • Fix license tự xóa khi không kết nối được tới server.

Phiên bản 1.0.1

 • Tùy chỉnh 1 số css quan trọng.
 • Thay đổi core update plugin. (*)
 • Tối ưu phần search theo giá.

Phiên bản 1.0.0

 • Ra mắt plugin