Hướng dẫn thay đổi tên miền cho license.

Đăng nhập tài khoản mua plugin, chọn Tài Khoản > Quản lý Licenses

Tìm đến license muốn thay đổi tên miền. Mở rộng license nhập tên miền muốn thay đổi > thay đổi ngay.