Hướng dẫn kích hoạt license cho plugin.

Sau khi đơn hàng hoàn tất, bạn sẽ nhận được chuỗi license để kích hoạt plugin.

Copy license tại Tài khoản > Quản lý licenses.

Sau đó cài đặt plugin > vào license > điền mã và gửi đi như hình dưới