iSures Variation Prices

Thay đổi hiển thị
biến thể kèm giá
sản phẩm, và hỗ trợ các tuỳ chọn màu sắc, hình ảnh, ảnh biến thể.

Plugin thay đổi cách hiển thị của các biến thể sản phẩm, hỗ trợ thêm các kiểu hiển thị như màu sắc, hình ảnh hoặc hình ảnh biến thể. Có thể liên kết các sản phẩm khác hiển thị dưới dạng biến thể. Các biến thể có thể hiển thị cùng với giá cho các sản phẩm có 1 thuộc tính

Sơ lược tính năng chính
 • Thay đổi hiển thị cho biến thể thành dạng hình ảnh
 • Thay đổi hiển thị cho biến thể thành dạng màu sắc.
 • Thay đổi hiển thị cho biến thể thành dạng hình ảnh đại diện của thể.
 • Đối với sản phẩm 1 thuộc tính sẽ hiện kèm được cả giá biến thể.
 • Update giá sản phẩm khi chọn biến thể.
 • Thay đổi hiển thị ngay cả khi thuộc tính không cần tạo trước.
 • Có thể liên kết các sản phẩm khác và fake nhãn hiển thị có giá.
 • Dễ dàng tuỳ chỉnh, và cấu hình khi sử dụng.
Yêu cầu tối thiểu
 • Server có cài ionCube extention
 • Phiên bản PHP 7.4 hoặc > PHP 8
 • WordPress phiên bản 5.0 trở lên
 • Có sử dụng plugin Woocommerce

Số lượng muốn mua:

Điểm thưởng cho plugin này có thể lên đến 5.000 điểm

Chi tiết về Điều khoản và dịch vụ

Tính năng
 • Thay đổi hiển thị cho biến thể thành dạng hình ảnh
 • Thay đổi hiển thị cho biến thể thành dạng màu sắc.
 • Thay đổi hiển thị cho biến thể thành dạng hình ảnh đại diện của thể.
 • Đối với sản phẩm 1 thuộc tính sẽ hiện kèm được cả giá biến thể.
 • Update giá sản phẩm khi chọn biến thể.
 • Thay đổi hiển thị ngay cả khi thuộc tính không cần tạo trước.
 • Có thể liên kết các sản phẩm khác và fake nhãn hiển thị có giá.
 • Dễ dàng tuỳ chỉnh, và cấu hình khi sử dụng.
Screenshots
Đánh giá
Đánh giá iSures Variation Prices
0.0 Đánh giá trung bình
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá iSures Variation Prices
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Điều khoản dịch vụ

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào