iSures Suggest Discount Code [Share Plugin]

Tính năng nổi bật
  • Plugin gợi ý các mã giảm giá cho khách hàng.
  • Hiển thị được ở các trang checkout, cart, và dạng shortcode(đặt shortcode ở đâu thì hiện ở đấy.)
  • Áp dụng mã giảm giá AJAX.

Một thủ thuật tăng giá trị đơn hàng của bạn, hãy logic tạo ra các mã giảm giá hấp dẫn.

Hướng dẫn sử dụng

Những tính năng cũng như cách cài đặt và cấu hình hãy xem video bên dưới.

Yêu cầu tối thiểu
  • Server có cài ionCube extention
  • Phiên bản PHP tối thiểu 7.2
  • WordPress phiên bản 5.0 trở lên
  • Có sử dụng plugin Woocommerce
Nhật ký thay đổi
PHIÊN BẢN CHI TIẾT THAY ĐỔI
1.0.0 – 12/10/2021
  • Ra mắt plugin iSures Suggest Discount Code