iSures Suggest Discount Code [Share Plugin]

Gợi ý các mã giảm giá cho khách hàng, áp dụng mã giảm giá AJAX. Một thủ thuật tăng giá trị đơn hàng của bạn, hãy logic tạo ra các mã giảm giá hấp dẫn

Sơ lược tính năng chính
  • Gợi ý các mã giảm giá chung.
  • Gợi ý các mã giảm giá riêng tại trang chi tiết sản phẩm.
  • Khách hàng có thể xem được thông tin chi tiết mã giảm giá ví dụ: % giảm giá của mã, ngày hết hạn, điều kiện để có thể sử dụng mã…
  • Sao chép mã giảm giá.
  • Áp dụng mã giảm giá AJAX.
  • Kiểm tra các mã đang được sử dụng và cho phép gỡ bỏ nó.
  • Dễ dàng tạo và thêm nhiều mã để gợi ý, thay đổi vị trí các mã giảm tuỳ chỉnh.
  • Thêm được ảnh đại diện cho mã giảm, mô tả chi tiết điều kiện khi đăng mã giảm.
  • Hỗ trợ cả shortcode riêng để có thể đặt bất kì đâu.