iSures Fly Cart For Woocommerce

Tính năng nổi bật

Plugin iSures Fly Cart For Woocommerce giúp hiển thị mini cart với những tính năng nổi bật khác như:

 • Tăng giảm số lượng sản phẩm trên mini cart.
 • Xoá sản phẩm trong mini cart.
 • Gợi ý sản phẩm liên quan mỗi lần thêm sản phẩm vào giỏ.
 • Bổ sung 2 hook top mini cart và bottom mini cart.

  isures_fc_top &

  isures_fc_bottom
Hướng dẫn sử dụng

Và cách sử dụng cũng rất đơn giản .

Cài đặt plugin và vào cài đặt của plugin làm theo hướng dẫn.

Yêu cầu tối thiểu
 • Server có cài ionCube extention
 • Phiên bản PHP tối thiểu 7.2
 • WordPress phiển bản 5.0 trở lên
 • Có sử dụng plugin Woocommerce
Nhật ký thay đổi
PHIÊN BẢNCHI TIẾT THAY ĐỔI
1.0.0 – 08/02/2022
 • Ra mắt plugin Plugin iSures Fly Cart For Woocommerce