iSures Salon Appointment Booking

Giúp khách hàng của bạn dễ dàng
đặt lịch hẹn
chọn dịch vụ, nhân viên và thời gian rảnh của họ.

Cho phép khách hàng của bạn đặt lịch hẹn trước và họ có thể chọn vị trí cửa hàng, dịch vụ, thợ , thời gian rảnh của thợ.

Sơ lược tính năng chính
 • Đặt lịch hẹn, phù hợp cho các spa, salon tóc,…
 • Khách hàng có thể chọn vị trí cửa hàng của bạn, lọc ra các cửa hàng có chỗ đỗ oto hay không.
 • Khách hàng dễ dàng tìm kiếm dịch vụ theo danh mục, xem mô tả chi tiết về dịch vụ.
 • Khách hàng có thể chọn thợ theo yêu cầu trước, và thời gian trống của thợ.
  • Bạn có thể dễ dàng thêm khoảng thời gian thợ làm mỗi ngày.
  • Và cài đặt cho khách hàng chọn lịch trước bao nhiêu ngày.
 • Thông báo đơn đặt trước của khách hàng qua email, telegram.
 • Cài đặt riêng thông tin nhận và số điện thoại liên lạc riêng cho từng cửa hàng, hoặc sử dụng chung.
 • Bạn có thể dễ dàng cài đặt và tạo các dịch vụ, thợ, thời gian rảnh của thợ…
 • Tạo các chuỗi càng hàng có thông tin liên hệ riêng, khi có đơn đặt lịch hẹn chọn cửa hàng nào, hệ thống sẽ tự động gửi thông tin vào email hoặc telegram của cửa hàng khách chọn.
 • Đăng thông tin dịch vụ, set điều kiện những thợ có thể làm được dịch vụ đó.
Yêu cầu tối thiểu

Lưu ý:

 • Server có cài ionCube Extention
 • Phiên bản PHP tối thiểu 7.2 và < 8.0
 • WordPress phiên bản 4.8 trở lên

Số lượng muốn mua:

Điểm thưởng cho plugin này có thể lên đến 150.000 điểm

Chi tiết về Điều khoản và dịch vụ

Tính năng
 • Đặt lịch hẹn, phù hợp cho các spa, salon tóc,…
 • Khách hàng có thể chọn vị trí cửa hàng của bạn, lọc ra các cửa hàng có chỗ đỗ oto hay không.
 • Khách hàng dễ dàng tìm kiếm dịch vụ theo danh mục, xem mô tả chi tiết về dịch vụ.
 • Khách hàng có thể chọn thợ theo yêu cầu trước, và thời gian trống của thợ.
  • Bạn có thể dễ dàng thêm khoảng thời gian thợ làm mỗi ngày.
  • Và cài đặt cho khách hàng chọn lịch trước bao nhiêu ngày.
 • Thông báo đơn đặt trước của khách hàng qua email, telegram.
 • Cài đặt riêng thông tin nhận và số điện thoại liên lạc riêng cho từng cửa hàng, hoặc sử dụng chung.
 • Bạn có thể dễ dàng cài đặt và tạo các dịch vụ, thợ, thời gian rảnh của thợ…
 • Tạo các chuỗi càng hàng có thông tin liên hệ riêng, khi có đơn đặt lịch hẹn chọn cửa hàng nào, hệ thống sẽ tự động gửi thông tin vào email hoặc telegram của cửa hàng khách chọn.
 • Đăng thông tin dịch vụ, set điều kiện những thợ có thể làm được dịch vụ đó.
Đánh giá
1 đánh giá cho iSures Salon Appointment Booking
5.0 Đánh giá trung bình
5 100% | 1 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá iSures Salon Appointment Booking
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Điều khoản dịch vụ
 1. Tris

  Quá tốt luôn em ạ

Hỏi đáp

Không có bình luận nào