Tạo thuộc tính sản phẩm dùng để so sánh theo thuộc tính.

Plugin có phần so sánh thuộc tính sản phẩm, vì vậy bạn cần tạo thuộc tính sản phẩm.

Hướng dẫn chi tiết các bước tạo thuộc tính sản phẩm.

Thêm thuộc tính

Truy cập admin , tìm đến Sản phẩm > Thêm thuộc tính > Nhập tên thuộc tính > bấm vào nút thêm thuộc tính.

Tương tự có thể thêm nhiều thuộc tính khác

Cấu hình chung loại cho thuộc tính sản phẩm.

Sau khi tạo thuộc tính xong, nhấn vào Cấu hình chủng loại của thuộc tính sản phẩm > Đặt tên chủng loại > Nhấn nút thêm thuộc tính.

Sau đó làm tương tự cho các chủng loại khác

Đăng sản phẩm có thuộc tính.

Vào giao diện đăng sản phẩm, muc dữ liệu sản phẩm > tab các thuộc tính > Thêm thuộc tính cho sản phẩm

Chọn các thuộc tính cần so sánh tại trang so sánh các sản phẩm.

Tại trang so sánh của các sản phẩm, để có thể so sánh khác biệt giữa các thuộc tính. Bạn cần chọn những thuộc tính muốn cho khách hàng so sánh.

Truy cập cài đặt của plugin > tick chọn các thuộc tính cần so sánh, đồng thời nhập tả cho sản phẩm chưa có thuộc tính cần so sánh. Như hình dưới:

Shortcode hỗ trợ khi đặt vị trí khác

Bạn có thể đặt shortcode vào bất kì đâu của chi tiết sản phẩm để hiện nút so sánh. [isures_ipc_button_compare]

Tuỳ chỉnh khác cho trang so sánh.

Chiều rộng tối đa

Ở phần cài đặt chung của plugin > section Khối chung > điền chiều rộng tối đa cho trang so sánh.

Sticky top cho phần đầu trang(ảnh, tên, giá sản phẩm).

Ở phần cài đặt chung của plugin > section Khối chung > điền top cho phần đầu sẽ sticky lại mỗi khi cuộn trang.