Phiên bản 1.0.3

 • Hỗ trợ so sánh cả những thuộc tính không có giá trị term.
 • Hỗ trợ so sánh custom field, hoặc bất kỳ thông tin nào của sản phẩm. Xem tài liệu mục “dành cho dev”
 • Hỗ trợ thêm các filter hook chi tiết xem tại tab “dành cho dev”.
 • Tối ưu code và thay đổi một số css.

Phiên bản 1.0.2

 • Tương thích WP 6.0 & plugin Woocommerce 6.6.1
 • Tối ưu tương thích đa ngôn ngữ.
 • Fix lỗi không tương thích khi remove slug sản phẩm bằng rankmath
 • Loại bỏ fontawesome thay thế bằng svg code.
 • Tối ưu code và core nhanh hơn.

Phiên bản 1.0.1

 • Thay đổi 1 số css trên 1 số theme.
 • Fix lỗi mất class ở body.
 • Fix xung đột plugin Vertical Menu

Phiên bản 1.0.0

 • Ra mắt plugin.