Phiên bản 1.0.7

 • Tương thích WP 6.2 và Woo 7.7.0
 • Bổ sung các action hook.(xem tại mục dành cho dev của tài liệu plugin)
 • Thay đổi 1 số css.
 • Tối ưu code plugin

Phiên bản 1.0.6

 • Tương thích WP 6.2 và Woo 7.9.2
 • Thêm icon ở menu điều hướng danh mục khi sử dụng template layout 2.
 • Thêm update quantity cho theme có nút tăng giảm số lượng ở mini cart trang menu order.
 • Thay đổi 1 số css.
 • Tối ưu code plugin

Phiên bản 1.0.5

 • Fix lỗi không chọn được màu chính
 • Thêm tuỳ chọn thay đổi vị trí hiển thị cho popup chọn sản phẩm(Mặc định bên dưới, đã thêm 2 tuỳ chọn hiển thị trên và giữa).
 • Thay đổi 1 số css.
 • Tối ưu code plugin

Phiên bản 1.0.4

 • Thêm tính năng chọn 2 layout(cho license gói lifetime) -> 2 layout load riêng js và css
 • Thêm tính năng bật tắt audio “beep”.
 • Thêm tính năng Grid List trên mobile.
 • Thay đổi 1 số hiển thị sản phẩm
 • Tương thích WP 6.0 & Woocommerce 6.6.1 và các plugin đa ngôn ngữ
 • Fix lỗi sortable ở 1 số theme.
 • Tối ưu code và core update nhanh hơn tối ưu hơn.

Phiên bản 1.0.3

 • Tối ưu code
 • Thay đổi 1 số css

Phiên bản 1.0.2

 • Fix lỗi tính giá khi thêm vào giỏ không đúng giá sản phẩm.
 • Fix note cho món ăn không lưu vào đơn hàng.

Phiên bản 1.0.1

 • Fix Tên sản phẩm dài bị nhảy layout
 • Fix Lazy load ảnh trong popup
 • Thêm tùy chọn tắt không bao gồm phí ship
 • Thay đổi cấu trúc thanh header trên mobile và tablet
 • Update cộng giá nhiều đơn vị tiền tệ khác.
 • Chỉnh sửa 1 số css trên 1 số theme.

Phiên bản 1.0.0

 • Ra mắt plugin.