BuildPC For Woocommerce Plugin

Xây dựng
cấu hình máy tính
xuất báo giá PDF, Excel, Hình ảnh..

Plugin xây dựng cấu hình máy tính, thêm vào giỏ hàng loạt sản phẩm đã chọn. Xuất báo giá với PDF, Excel, Hình ảnh, bản quyền file báo giá với tính năng Watermark…

Sơ lược tính năng chính
 • Tạo trang build cấu hình nhanh gọn.
 • Có thể tạo trang báo giá riêng cho nhà bán hàng.
 • Build theo danh mục, hoặc taxonomy được chọn trước.
 • Tạo không giới hạn tab cấu hình.
 • Bộ lọc sản phẩm AJAX(*) theo thuôc tính Woocommerce.
 • Phân trang sản phẩm AJAX(*).
 • Tìm kiếm sản phẩm theo từ khoá AJAX(*).
 • Thứ tự sắp xếp sản phẩm AJAX(*).
 • Lưu các sản phẩm khách đã chọn vào lần truy cập sau đó.
 • Thay đổi số lượng, hoặc xoá sản phẩm đã chọn.
 • Xoá tất cả sản phẩm đã chọn.
 • Thêm vào giỏ hàng loạt sản phẩm đã chọn.
 • Xuất báo giá với PDF, Excel, Hình ảnh, Xem trước và in.
 • Watermark file báo giá:
  • Watermark hình ảnh
  • Watermark text.

(*) AJAX: phương thức trao đổi dữ liệu với máy chủ và cập nhật một hay nhiều phần của trang web, hoàn toàn không reload lại toàn bộ trang

Yêu cầu tối thiểu
 • Phiên bản PHP tối thiểu 7.4 Hoặc PHP8.1 PHP8.2
 • Server có cài ionCube Extension
 • Website có cài đặt plugin Woocommerce

Số lượng muốn mua:

Điểm thưởng cho plugin này có thể lên đến 12.000 điểm

Chi tiết về Điều khoản và dịch vụ

Tính năng
 • Tạo trang build cấu hình nhanh gọn.
 • Có thể tạo trang báo giá riêng cho nhà bán hàng.
 • Build theo danh mục, hoặc taxonomy được chọn trước.
 • Tạo không giới hạn tab cấu hình.
 • Bộ lọc sản phẩm AJAX(*) theo thuôc tính Woocommerce.
 • Phân trang sản phẩm AJAX(*).
 • Tìm kiếm sản phẩm theo từ khoá AJAX(*).
 • Thứ tự sắp xếp sản phẩm AJAX(*).
 • Lưu các sản phẩm khách đã chọn vào lần truy cập sau đó.
 • Thay đổi số lượng, hoặc xoá sản phẩm đã chọn.
 • Xoá tất cả sản phẩm đã chọn.
 • Thêm vào giỏ hàng loạt sản phẩm đã chọn.
 • Xuất báo giá với PDF, Excel, Hình ảnh, Xem trước và in.
 • Watermark file báo giá:
  • Watermark hình ảnh
  • Watermark text.

(*) AJAX: phương thức trao đổi dữ liệu với máy chủ và cập nhật một hay nhiều phần của trang web, hoàn toàn không reload lại toàn bộ trang

Đánh giá
Đánh giá BuildPC For Woocommerce Plugin
0.0 Đánh giá trung bình
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá BuildPC For Woocommerce Plugin
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Điều khoản dịch vụ

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào