BuildPC For Woocommerce Plugin

Plugin xây dựng cấu hình máy tính, thêm vào giỏ hàng loạt sản phẩm đã chọn. Xuất báo giá với PDF, Excel, Hình ảnh, bản quyền file báo giá với tính năng Watermark…

Sơ lược tính năng chính
 • Tạo trang build cấu hình nhanh gọn.
 • Có thể tạo trang báo giá riêng cho nhà bán hàng.
 • Build theo danh mục, hoặc taxonomy được chọn trước.
 • Tạo không giới hạn tab cấu hình.
 • Bộ lọc sản phẩm AJAX(*) theo thuôc tính Woocommerce.
 • Phân trang sản phẩm AJAX(*).
 • Tìm kiếm sản phẩm theo từ khoá AJAX(*).
 • Thứ tự sắp xếp sản phẩm AJAX(*).
 • Lưu các sản phẩm khách đã chọn vào lần truy cập sau đó.
 • Thay đổi số lượng, hoặc xoá sản phẩm đã chọn.
 • Xoá tất cả sản phẩm đã chọn.
 • Thêm vào giỏ hàng loạt sản phẩm đã chọn.
 • Xuất báo giá với PDF, Excel, Hình ảnh, Xem trước và in.
 • Watermark file báo giá:
  • Watermark hình ảnh
  • Watermark text.

(*) AJAX: phương thức trao đổi dữ liệu với máy chủ và cập nhật một hay nhiều phần của trang web, hoàn toàn không reload lại toàn bộ trang

Chọn danh mục cho khách hàng xây dựng cấu hình.

Ở cài đặt của plugin tab cài đặt chung.

Có 2 lựa chọn ở phần CHỌN BUILDPC TAX.

 • BuildPC tax : các phiên bản cũ sử dụng taxonomy riêng. Nếu bạn đã sử dụng trước đó, có thể sử dụng tuỳ chọn này. Khi chọn các taxonomy của Buildpc sẽ hiện ra, bạn tick chọn hoặc thay đổi vị trí các taxonomy này.
 • Product_cat(khuyến nghị): chọn tuỳ chọn này, tất cả danh mục sản phẩm của bạn sẽ hiện ra, bạn tick chọn hoặc thay đổi vị trí các danh mục này.

Những danh mục bạn chọn sẽ hiển thị tại trang xây dựng cấu hình.

Cấu hình phân trang sản phẩm trong popup chọn sản phẩm.

 • Posts per page: nhập số sản phẩm mỗi trang, mặc định 8 sản phẩm / trang.
 • Phân trang: Nếu muốn sử dụng tính năng phân trang hãy bật tuỳ chọn này

Bộ lọc thuộc tính tự động.

Plugin sẽ tự động lấy các thuộc tính của danh sách sản phẩm thuộc mỗi danh mục khi chọn.

Vì thế công việc của bạn là tạo sản phẩm có thuộc tính để khi lọc thuộc tính, sản phẩm được đánh dấu thuộc tính đó sẽ nằm trong kết quả trả về.

Bật giỏ hàng mini trượt theo phần chọn sản phẩm khi cuộn trang.

Khi cuộn trang phần giỏ hàng và nút liên hệ sẽ trượt dọc theo nội dung chọn sản phẩm để build cấu hình.

 • Sticky Sidebar: Nếu muốn sử dụng tính năng này, bật option sidebar sticky.
 • Top Sticky: vị trí sticky từ trên, đơn vị (px) mặc định 10.

Chỉnh sửa nội dung header, footer, logo của file tải cấu hình.

File tải cấu hình sẽ gồm 3 phần, tất cả chỉnh sửa trong phần cài đặt tải cấu hình

 • Phần nội dung đầu: logo, thông tin header, có thể sử dụng hashtag #current_date# là ngày người dùng bấm tải file.
 • Bảng thông tin sản phẩm khách chọn, và giá tiền.
 • Phần chân nội dung file tải.

Bật tính năng Watermark cho file báo giá.

Tính năng giúp tạo 1 lớp overlay đè trên nội dung xuất file báo giá.

Nếu sử dụng hãy Bật Tính Năng Watermark

Có 2 tuỳ chọn:

 • Type text: nếu dùng text để tạo lớp đè, nhập nội dung.
 • Type logo: nếu muốn dùng logo để tạo lớp đè, plugin sẽ lấy hình ảnh của tuỳ chọn logo content phía trên.

Tạo trang xây dựng cấu hình.

Sau khi đã setup đầy đủ các thứ cần thiết, việc còn lại là vào trang > tạo trang > đặt shortcode [isures_custom_build_pc] và lưu lại.

Hướng dẫn sử dụng trang dành riêng cho nhà bán hàng.

Đây là tính năng mới, giúp bạn tạo riêng trang dành cho nhà bán hàng để họ có thể tạo bảng báo giá với thông tin của họ.

Tạo trang mới > sử dụng shortcode bên dưới. Shortcode mặc định không dùng cho người bán hàng thì không dùng biến số seller_mode=”true”.

[isures_custom_build_pc seller_mode="true"]