PHIÊN BẢN 2.0.8

 • Thêm tính năng tải ảnh QR

PHIÊN BẢN 2.0.7

 • Update tương thích Woo mới.

PHIÊN BẢN 2.0.6

 • Fix lỗi không tự reload khi đơn hoàn tất trong trường hợp cronjob chạy trước.

PHIÊN BẢN 2.0.5

Lưu ý quan trọng: ở phiên bản 2.0.5 thay đổi API v2, vì thế sau khi update quý khách vui lòng ngừng và active lại plugin => sau đó truy cập đăng nhập lại và bổ sung số tài khoản để tiếp tục sử dụng.

 • Tối ưu core
 • Nâng cấp API V2, vui lòng cập nhật lại đăng nhập.
 • Fix lỗi trùng thông báo qua telegram ở phiên bản 2.0.4

PHIÊN BẢN 2.0.4

 • Thêm hiệu ứng Scan qrcode (hoạt động khi sử dụng frame mặc định)
 • Tương thích với Checkout tạo bằng blocks Gutenberg
 • Tối ưu core

PHIÊN BẢN 2.0.3

 • Đã hỗ trợ cho php lớn hơn 8
 • Tương thích Woocommerce mới, WP mới.
 • Tối ưu core

PHIÊN BẢN 1.0.5

 • Thay đổi giao diện đẹp hơn
 • Thêm hiệu ứng loading chờ xác nhận giao dịch
 • Thay đổi khung QRCode có các bước giúp khách hàng biết cách thanh toán
 • Tối ưu core Qrcode
 • Thêm tính năng copy nội dung nhanh.
 • Thay đổi 1 số css

PHIÊN BẢN 1.0.4

 • Tối ưu code
 • Thay đổi 1 số css

PHIÊN BẢN 1.0.3

 • Thêm rule Cronjob
 • Tăng tốc độ Curl.
 • Tối ưu code
 • Thay đổi 1 số css

PHIÊN BẢN 1.0.2

 • Tối ưu code
 • Thay đổi 1 số css

PHIÊN BẢN 1.0.1

 • Fix response timeout
 • Thêm ngày nhận chuyển tiền vào lịch sử.

PHIÊN BẢN 1.0.0

 • Ra mắt plugin.