Phiên bản 2.1.6

 • Fix slider lỗi ở combo tất cả sản phẩm simple

Phiên bản 2.1.5

 • Fix sản phẩm bundle bị mất giảm giá ở phiên bản 2.1.4
 • Fix thiếu css slider shortcode tổng hợp ở phiên bản 2.1.4

Phiên bản 2.1.4

 • Thay đổi thuật toán dropdown để hỗ trợ *
 • (*) Thêm slider vào sản phẩm bundle.
 • Fix lỗi layout ở 1 số trường hợp.
 • Fix trạng thái disable nút xác nhận khi sản phẩm hết hàng.
 • Thay đổi 1 vài css

Phiên bản 2.1.3

 • Fix lỗi không tạo được combo.

Phiên bản 2.1.2

 • Hỗ trợ PHP 8.1 và 8.2
 • Tương thích WP 6.4.2
 • Tối ưu code và thay đổi 1 số css.

Phiên bản 2.1.1

 • Tương thích WP 6.2.2
 • Thêm nhãn tiết kiệm được tại trang giỏ hàng, thanh toán (Có tuỳ chọn bật tắt).
 • Thêm trường hợp giảm 100% để set tặng sản phẩm cùng combo.
 • Tối ưu code và thay đổi 1 số css.

Phiên bản 2.1.0

 • Tương thích WP 6.2.2
 • Fix loading không ẩn ở sản phẩm đơn.
 • Fix show_variation js tại sản phẩm đơn.
 • Tối ưu code và thay đổi 1 số css.

Phiên bản 2.0.0

 • Tối ưu JS show variation
 • Tối ưu code.

Phiên bản 1.1.9

 • Fix ảnh sản phẩm bị thay đổi thành ảnh biến thể được set mặc định cuối cùng của combo.
 • Tương thích Woocommerce 7.7.0 & WP 6.2.1
 • Tối ưu code.

Phiên bản 1.1.8

 • Bỏ log debug show hide.
 • Tương thích Woocommerce 7.4.1.
 • Tối ưu code

Phiên bản 1.1.7

 • Thay đổi thuật toán quản lý combo, tối ưu hơn với việc lưu 1 dòng data duy nhất, không lưu vào chi tiết sản phẩm.
 • Thêm shortcode element hiển thị các sản phẩm có combo.
 • Thêm shortcode trang, hiển thị các sản phẩm combo và phân trang sản phẩm.
 • Tối ưu phần countdown combo, lặp lại mỗi ngày theo khung giờ, và lặp lại theo ngày và giờ bắt đầu kết thúc.
 • Thêm tuỳ chọn tìm kiếm theo SKU và ID, tìm chính xác theo tiêu đề sản phẩm gốc và sản phẩm bán kèm.
 • Hỗ trợ slider, tuỳ chỉnh cột cho element.
 • Thêm 1 vài tuỳ chọn khác.

Phiên bản 1.1.6

 • Thêm tuỳ chọn lọc sản phẩm có combo(admin).
 • Fix lỗi không thêm được sản phẩm combo vào giỏ ở 1 số sản phẩm

Phiên bản 1.1.5

 • Fix transient không tạo lại khi clear transient
 • Fix một số hosting chặn file_get_contents dẫn đến plugin không hoạt động.

Phiên bản 1.1.4

 • Tối ưu tương thích với WordPress mới nhất 6.0 & Woocommerce mới nhất 6.5.1
 • Thêm 3 hiệu ứng loading mới
 • Thêm 3 icon cuộn trang tới element
 • Hỗ trợ đa ngôn ngữ
 • Thêm 1 số Filter hook thay thế cho các trường text trong cài đặt.
 • Tối ưu code & thay đổi 1 số css.

Phiên bản 1.1.3

 • Fix lỗi không chọn được ngày cho hết hạn cho combo ở phiên bản WordPress 5.8.2
 • Fix lỗi khi xoá sản phẩm tồn tại trong combo trước đó sẽ lỗi.

Phiên bản 1.1.2

 • Tối ưu code
 • Thay đổi 1 số css

Phiên bản 1.1.1

 • Thêm 3 trường thay đổi text.
 • Thay đổi 1 số css quan trọng

Phiên bản 1.1.0

 • Thêm class cho sản phẩm đơn.(phục vụ dev có thể css)
 • Fix khi sản phẩm set biến thể bất kỳ( dạng tóm tắt) sẽ hiện sai tên biến thể đã chọn
 • Fix hiện icon scroll đối với sản phẩm không có combo.

Phiên bản 1.0.9

 • Fix đếm số sản phẩm được chọn chính xác
 • Update quan trọng có thể sử dụng giá các quốc gia khác.
 • Fix image biến thể không load được khi không có ảnh.
 • Fix hiện icon scroll đối với sản phẩm không có combo.
 • Tối ưu 1 vài css ở các theme.

Phiên bản 1.0.8

 • Fix lỗi không tạo transient làm gián đoạn tính năng mỗi ngày.
 • Thay đổi 1 vài css quan trọng.
 • Tối ưu tương thích với WordPress 5.8.1

Phiên bản 1.0.7

 • Thay đổi 1 số css trên mobile và 1 số theme khác

Phiên bản 1.0.6

 • Thêm Countdown cho combo.
  • Hẹn giờ ẩn hiện combo
  • Lặp lại countdown combo mỗi ngày
  • Không hiện countdown( Mặc định).
 • Thêm trường chọn màu cho countdown
 • Thêm trường thay đổi text countdown
 • Thêm action ẩn hiện mô tả + giá khi lựa chọn biến thể cho sản phẩm trong combo.
 • Thay đổi js biến thể woo, fix các lỗi không hiện giá sản phẩm chính.

Phiên bản 1.0.5

 • Fix lựa chọn biến thể với Flatsome ver > 3.14.0 và các plugin variation khác.

Phiên bản 1.0.4

 • Tối ưu và tùy chỉnh lại biến thể cho sản phẩm trong combo.
 • Tối ưu tính năng số lượng quantity cho sản phẩm trong combo.
 • Tối ưu tùy chọn redirect add to cart button.
 • Fix ảnh đại diện thay đổi theo khi chọn biến thể ở combo sản phẩm.
 • Chưa sử dụng được với biến thể của flatsome > 3.14.0

Phiên bản 1.0.3

 • Tối ưu phần lựa chọn biến thể sản phẩm trong combo.
 • Điều chỉnh một số css.

Phiên bản 1.0.2

 • Thêm và tùy chỉnh lại biến thể cho sản phẩm trong combo.
 • Thêm tính năng số lượng quantity cho sản phẩm trong combo.
 • Thêm tùy chọn redirect add to cart button.
 • Thêm trường tùy chỉnh tiêu đề element.
 • Thêm trường tùy chỉnh điều hướng xem thêm.
 • Thêm 4 icon cho button scroll to element.
 • Thêm 2 hiệu ứng reloading element.
 • Fix tương thích với theme flatsome version > 3.14.0.
 • Fix tương thích với các plugin biến thể như variation swatch.
 • Fix shortcode không hiển thị trong content.

Phiên bản 1.0.1

 • Thêm tính năng button scroll to element.
 • Fix xung đột với plugin Giftbox Products Woo.
 • Thêm và tùy chỉnh 1 số css.
 • Fix API update plugin.

Phiên bản 1.0.0

 • Ra mắt plugin