Combo Offers Plugin

Giúp khách hàng tạo combo sản phẩm bán kèm, được giảm giá nếu mua theo combo. Cho phép hẹn giờ và đếm ngược thời gian hiển thị combo. Tăng tỉ lệ chốt đơn chỉ với vài thao tác đơn giản. Hãy logic và tính toán giá giảm thật hợp lý để thuyết phục khách hàng của bạn.

Sơ lược tính năng chính
 • Tạo combo sản phẩm bán kèm, và giảm giá khi mua kèm sản phẩm theo combo. Mua ít nhất 1 sản phẩm kèm sản phẩm chính sẽ được áp dụng giảm giá.
 • Set giảm giá cho sản phẩm chính và các sản phẩm kèm theo.
 • Giảm theo % sản phẩm, hoặc số tiền cụ thể.
 • Hỗ trợ sản phẩm đơn và cả sản phẩm biến thể.
 • Tạo đếm ngược thời gian còn lại của combo, và ngày combo bắt đầu. Có thể tuỳ chỉnh lặp lại mỗi ngày.
 • Khách hàng có thể lựa chọn biến thể hoặc số lượng để thêm vào khi mua combo.
 • Tự động tính giá tổng và giá tiết kiệm được cho khách hàng, giúp thu hút mua thêm nhiều sản phẩm trong combo.
 • Khi thêm combo vào giỏ hàng, nếu xoá sản phẩm chính sẽ loại bỏ tất cả sản phẩm còn lại trong combo.
 • Khi xoá hết sản phẩm kèm theo của combo, giá sản phẩm chính sẽ không được giảm.
 • Nút bấm cuộn trang đến phần mua theo combo

Chọn sản phẩm bán cùng theo combo.

Đăng sản phẩm mới hoặc chỉnh sửa sản phẩm của bạn, khu vực dữ liệu sản phẩm nhấn vào tab Combo Offers.

Gỡ tên các sản phẩm cần bán cùng theo combo như hình

Cài đặt giảm giá cho sản phẩm bán cùng.

 • Bạn có thể cài đặt giá giảm cho từng sản phẩm bán cùng trong danh sách.
 • Bạn có thể cài đặt giá giảm cho sản phẩm gốc khi khách hàng mua cùng bất kỳ 1 sản phẩm trong danh sách sản phẩm bán cùng.

Có thể nhập % giảm giá, hoặc giảm giá cụ thể, ví dụ 10%, hoặc 10000.

Cài đặt đếm ngược thời gian combo.

Cũng tại bảng dữ liệu sản phẩm và tab combo offers, bạn có thể bật tính năng đếm ngược thời gian của combo, hoặc thời gian hiển thị combo.

Có 3 tuỳ chọn:

 • Không sử dụng: nếu không dùng hãy lựa chọn tuỳ chọn này
 • Lặp lại mỗi ngày: Combo sẽ đếm ngược 24h mỗi ngày.
 • Theo khoảng thời gian nhất định: bạn có thể cài đặt ngày bắt đầu chạy combo bán cùng, và thời gian kết thúc cho nó.

Cài đặt chung cho element combo

Hiển thị phần mua cùng ra trang chi tiết sản phẩm

Bạn có thể đặt shortcode [isures_combo_sc] vào vị trí nào trong template chi tiết sản phẩm.

Hoặc bạn có thể thêm đoạn code sau vào file function.php của theme đang sử dụng.

add_action('woocommerce_after_single_product_summary', 'isures_show_shortcode_combo_offers', 5);
function isures_show_shortcode_combo_offers()
{
echo do_shortcode('[isures_combo_sc]');
}