PluginWP Points and Rewards for Woocommerce – Free Version

Thưởng điểm và dùng điểm áp dụng giảm giá để mua hàng. Dễ dàng cài đặt tỉ giá và số điểm nhận được. Điểm có thể được thưởng bằng cách tạo tài khoản, viết đánh giá sản phẩm, quay vòng quay may mắn hoặc sự kiện mua đơn hàng tối thiểu để nhận điểm…

Sơ lược tính năng chính
 1. Điểm kiếm được
  • Mua hàng nhận điểm.
   1. Điểm thưởng dựa trên tổng đơn hàng (Có thể set rate giá tiền sang điểm).
   2. Tính năng event (chạy sự kiện mua tối thiểu đơn hàng bao nhiêu tiền sẽ được tặng số điểm ).
  • Điểm kiếm được từ các tính năng khác. (Phiên bản trả phí)
   1. Đăng ký tài khoản mới, được tặng điểm(Admin được set số điểm tặng cho hành động).
   2. Đánh giá sản phẩm, được tặng điểm(Admin được set số điểm tặng cho hành động).
   3. Vòng quay may mắn(Admin cài đặt random min – max giá trị vòng quay) , mỗi đơn hàng thành công sẽ được tặng 1 lượt quay(Admin có thể set đơn hàng giá thấp nhất bao nhiêu thì được tặng lượt quay).
   4. Điểm danh mỗi ngày(đang cập nhật).
   5. Giới thiệu bạn bè nhận điểm(đang cập nhật).
 1. Sử dụng điểm
  • Dùng điểm áp dụng giảm giá khi mua hàng. (Admin có thể set rate điểm sang giá, và số điểm tối thiểu để có thể sử dụng giảm giá = điểm). Phía người dùng có thể chọn số điểm muốn dùng để giảm giá tuỳ ý.
  • Dùng điểm để đổi mã coupon. (Admin có thể set điểm tối thiểu để có thể đổi mã coupon). (Phiên bản trả phí).
 2. Giao diện quản lý điểm của Admin.
  • Update được số điểm cho user.
  • Update số lượt quay cho user (Phiên bản trả phí).
  • Sắp xếp thành viên theo tổng số điểm và theo tên theo thứ tự. (Phiên bản trả phí).
  • Tặng hàng loạt lượt quay cho các đơn hàng cũ ở trạng thái hoàn tất và set điều kiện giá đơn hàng tối thiểu để có thể nhận được lượt quay (Phiên bản trả phí).
 3. Giao diện quản lý điểm của thành viên
  • Số điểm khả dụng.
  • Xếp hạng tại website(Phiên bản trả phí).
  • Points log
  • Points đã dùng(log dùng điểm khi mua hàng, và log tạo mã giảm giá thành công.)
  • Tạo mã giảm giá, và danh sách mã giảm giá đã tạo. (Phiên bản trả phí).
  • Sự kiện đang diễn ra. (Phiên bản trả phí).
 4. Thông báo số điểm nhận được
  • Tại trang chi tiết sản phẩm. (Sản phẩm biến thể khi thay đổi lựa chọn, sẽ hiện số điểm tương ứng với biến thể được quy đổi theo tỉ giá sang điểm & hiển thị điểm lớn nhất có thể đạt được)
  • Tại trang giỏ hàng, trang thanh toán.­­
Yêu cầu tối thiểu
 • Server có cài ionCube extention
 • Phiên bản PHP tối thiểu 7.2 < 8.0
 • WordPress phiển bản 5.0 trở lên
 • Sử dụng Plugin Woocommerce

Số lượng muốn mua:

Điểm thưởng cho plugin này có thể lên đến 20 điểm

Chi tiết về Điều khoản và dịch vụ

Tính năng
 1. Điểm kiếm được
  • Mua hàng nhận điểm.
   1. Điểm thưởng dựa trên tổng đơn hàng (Có thể set rate giá tiền sang điểm).
   2. Tính năng event (chạy sự kiện mua tối thiểu đơn hàng bao nhiêu tiền sẽ được tặng số điểm ).
  • Điểm kiếm được từ các tính năng khác. (Phiên bản trả phí)
   1. Đăng ký tài khoản mới, được tặng điểm(Admin được set số điểm tặng cho hành động).
   2. Đánh giá sản phẩm, được tặng điểm(Admin được set số điểm tặng cho hành động).
   3. Vòng quay may mắn(Admin cài đặt random min – max giá trị vòng quay) , mỗi đơn hàng thành công sẽ được tặng 1 lượt quay(Admin có thể set đơn hàng giá thấp nhất bao nhiêu thì được tặng lượt quay).
   4. Điểm danh mỗi ngày(đang cập nhật).
   5. Giới thiệu bạn bè nhận điểm(đang cập nhật).
 1. Sử dụng điểm
  • Dùng điểm áp dụng giảm giá khi mua hàng. (Admin có thể set rate điểm sang giá, và số điểm tối thiểu để có thể sử dụng giảm giá = điểm). Phía người dùng có thể chọn số điểm muốn dùng để giảm giá tuỳ ý.
  • Dùng điểm để đổi mã coupon. (Admin có thể set điểm tối thiểu để có thể đổi mã coupon). (Phiên bản trả phí).
 2. Giao diện quản lý điểm của Admin.
  • Update được số điểm cho user.
  • Update số lượt quay cho user (Phiên bản trả phí).
  • Sắp xếp thành viên theo tổng số điểm và theo tên theo thứ tự. (Phiên bản trả phí).
  • Tặng hàng loạt lượt quay cho các đơn hàng cũ ở trạng thái hoàn tất và set điều kiện giá đơn hàng tối thiểu để có thể nhận được lượt quay (Phiên bản trả phí).
 3. Giao diện quản lý điểm của thành viên
  • Số điểm khả dụng.
  • Xếp hạng tại website(Phiên bản trả phí).
  • Points log
  • Points đã dùng(log dùng điểm khi mua hàng, và log tạo mã giảm giá thành công.)
  • Tạo mã giảm giá, và danh sách mã giảm giá đã tạo. (Phiên bản trả phí).
  • Sự kiện đang diễn ra. (Phiên bản trả phí).
 4. Thông báo số điểm nhận được
  • Tại trang chi tiết sản phẩm. (Sản phẩm biến thể khi thay đổi lựa chọn, sẽ hiện số điểm tương ứng với biến thể được quy đổi theo tỉ giá sang điểm & hiển thị điểm lớn nhất có thể đạt được)
  • Tại trang giỏ hàng, trang thanh toán.­­
Screenshots
Đánh giá
Đánh giá PluginWP Points and Rewards for Woocommerce – Free Version
0.0 Đánh giá trung bình
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá PluginWP Points and Rewards for Woocommerce – Free Version
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Điều khoản dịch vụ

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào