iSures Related Products

Tính năng nổi bật

Tìm sản phẩm tương tự, tăng trải nghiệm cho khách hàng.

Hướng dẫn sử dụng

Kích hoạt Plugin và thay đổi các thành phần của plugin dễ dàng trong cài đặt.

Yêu cầu tối thiểu
  • Server có cài ionCube extention
  • Phiên bản PHP tối thiểu 7.2
  • WordPress phiển bản 5.0 trở lên
  • Có sử dụng plugin Woocommerce
Nhật ký thay đổi
PHIÊN BẢNCHI TIẾT THAY ĐỔI
1.0.0 – 24/12/2021
  • Ra mắt plugin iSures Related Products