Phiên bản 1.0.4

 • Fix lỗi không thể thêm vào giỏ 1 vài sản phẩm có biến thể.
 • Loại bỏ 1 số option cài đặt.
 • Tăng tốc và tối ưu tính năng
 • Chỉnh sửa css ở 1 số theme.

Phiên bản 1.0.3

 • Fix lỗi zoom gallery khi chỉ có ảnh đại diện sẽ không kích hoạt zoom.
 • Fix tình trạng tính năng dừng hoạt động mỗi ngày.
 • Chỉnh sửa css ở 1 số theme.

Phiên bản 1.0.2

 • Lỗi bảo mật nghiêm trọng được khắc phục

Phiên bản 1.0.1

 • Điều chỉnh 1 số css.
 • Fix không hiện css và js tại trang product tag

Phiên bản 1.0.0

 • Ra mắt plugin.