iSures Improve Customer Experience

Giúp tăng trải nghiệm mua sắm cho khách hàng, người dùng dễ dàng lựa chọn biến thể sản phẩm, xem nhanh gallery hình ảnh, thêm vào giỏ và chỉnh sửa giỏ hàng nhanh chóng.

Sơ lược tính năng chính
  • Gallery và Zoom ảnh sản phẩm.
  • Lựa chọn biến thể sản phẩm ngay trên trang shop / danh mục
  • Thêm vào giỏ AJAX sản phẩm
  • Xem giỏ hàng dạng mini cart
  • Update số lượng cho sản phẩm giỏ
  • Xóa sản phẩm trong giỏ
  • Chuyển hướng đến trang thanh toán