Yêu cầu xoá tài khoản đăng nhập trên website

Khi đăng nhập bằng Facebook or Google, hệ thống sẽ tự động tạo tài khoản của bạn dựa trên Email hiện tại của 2 nên tảng trên.

Nếu bạn muốn xoá bỏ tài khoản trên hệ thống hãy liên hệ chúng tôi tại fanpage, và gửi email đăng ký tại website plugin68.com. Chúng tôi sẽ xử lý xoá tài khoản trên hệ thống.