iSures OTP Order Verification for Woocommerce

Plugin giúp xác minh đơn hàng qua email bằng mã OTP, hỗ trợ chặn đơn hàng giả, đơn hàng spam.

Sơ lược tính năng chính
  • Chặn spam đơn hàng, tạo đơn hàng ảo với mã OTP
  • Gửi mã OTP 6 ký tự qua email
  • Mã OTP có thời hạn 3 phút.
  • Chỉ được gửi 1 phút 1 mã, để chặn spam gửi mail.
  • Dù là gửi qua email nhưng tốc độ không bị chậm vì đã được xử lý đưa vào queue.
  • Dễ dàng thay đổi nội dung mail gửi mã OTP.

Trước khi vào setup hãy chắc chắn website của bạn đã cài đặt SMTP để gửi email. Hãy test bằng việc đặt 1 đơn hàng.

Đổi nội dung mail OTP gửi đến khách hàng

Truy cập menu Order Verification tại admin quản trị website

Tại tab Chung> section Nội dung mail: gõ nội dung gửi mã OTP. Trong đó #code# là mã được tạo ra mỗi khi khách hàng bấm xác minh

Đổi chủ đề mail OTP

Truy cập menu Order Verification tại admin quản trị website

Tại tab Chung > section Chủ đề Mail gõ nội dung cho phần subject mail.