Plugin trắc nghiệm cho wordpress

iSures Multiple Choice Questions

Một plugin giúp bạn tạo và quản lý các câu hỏi trắc nghiệm trực tiếp trên trang WordPress của bạn. Với giao diện thân thiện và các tính năng tùy chỉnh linh hoạt.

Sơ lược tính năng chính

Plugin quản lý trắc nghiệm gồm các tính năng sau

 • Tạo và quản lý các câu hỏi, bộ đề nhanh chóng dễ dàng cập nhật cũng như thay đổi.
 • Trong mỗi đề có thể chọn nhiều câu hỏi, cài đặt được thời gian làm bài.
 • Tìm kiếm câu hỏi, phân trang câu hỏi, chọn câu câu hỏi vào đề dễ dàng.
 • Cài đặt được nhiều rules chấm điểm
 • Cài được câu hỏi điểm liệt
 • Cài được trộn ngẫu nhiên đáp án.
 • Thêm câu hỏi, cập nhật câu hỏi, thêm hình ảnh minh họa.
 • Set được đáp án đúng mỗi câu, thêm và xóa các lựa chọn dễ dàng.
 • Có công cụ export, import bộ câu hỏi file excel.
 • Với import có thể upload image & audio lên wp media.
 • Giao diện quản trị trực quan dễ cấu hình.

Người dùng có thể:

 • Làm bài kiểm tra, nộp bài và xem được kết quả ngay
 • Nhớ lựa chọn cũ và tiến trình thời gian còn lại ngay cả khi load lại trang để tránh trường hợp người dùng bấm nhầm tải lại trang.
 • Người dùng có thể xem đáp án, giải thích đáp án ngay
 • Có nút làm lại để thực hiện lại bài kiểm tra.