iSures Increase Average Order Value

Đây là một plugin để tăng giá trị đơn hàng của bạn. Bằng cách tặng một hoặc nhiều sản phẩm và giao hàng miễn phí được hiển thị trên thanh tiến trình, có thể tạo không giới hạn khoảng giá tối thiểu và số sản phẩm được tặng kèm khi đạt ngưỡng.

Sơ lược tính năng chính
 • Trên thanh tiến trình(progress bar) có thể gồm cả free shipping và các mức giá tối thiểu.
 • Kêu gọi người dùng mua thêm 1 số tiền nữa để có thể nhận ưu đãi.
 • Bật tắt mức giá tối thiểu.
 • Bật tắt free shipping.
 • Có thể tạo không giới hạn các mức giá.
 • Có thể tặng nhiều sản phẩm ở mỗi mức giá riêng. Hỗ trợ tặng cả sản phẩm đơn, và biến thể của sản phẩm.
 • Tự động thêm sản phẩm quà tặng vào giỏ hàng khi đạt mức giá tối thiểu đã cài đặt trước đó.
 • Xoá những sản phẩm đã được tặng trước đó nếu giỏ hàng chưa đạt ngưỡng giá.
 • Hiển thị thông báo phần quà sẽ nhận được ở mức giá tiếp theo.
 • Hiển thị thông báo khi đạt được ngưỡng giá cài đặt trước đó.
 • Nút bấm xem các sản phẩm được tặng tại mỗi mức giá.
 • Hỗ trợ shortcode progress bar có thể đặt bất kì đâu.
 • Đơn hàng và email sẽ hiển thị sản phẩm được tặng ở mức giá nào để phân biệt.
 • Dễ dàng thay đổi màu sắc thanh tiến trình.

Cách tạo một phương thức miễn phí vận chuyển.

Để sử dụng và thêm mức giá tối thiểu để được miễn phí vận chuyển vào thanh tiến trình. Việc đầu tiên là bạn cần tạo sẵn phương thức vận chuyển miễn phí như sau:

Bước 1: Woocommerce > Cài đặt > chọn tab Giao hàng > bấm thêm phương thức giao hàng.

Bước 2: Sau đó điền đầy đủ thông tin và bấm thêm phương thức giao hàng.

Bước 3: Sau khi nhấn 1 popup tuỳ chọn sẽ hiện ra chọn giao hàng miễn phí > bấm thêm phương thức giao hàng.

Bước 4: Cấu hình giá tối thiểu để được miễn phí vận chuyển, bấm sửa > popup cài đặt giao hàng miễn phí hiển thị > mục điều kiện miễn phí giao hàng chọn số lượng đặt hàng tối thiểu > tiếp bên dưới là mục số tiền đặt hàng tối thiểu hãy điền giá và lưu lại

Như trên là bạn đã tạo được 1 phương thức giao hàng miễn phí.

Bây giờ quay trở lại với phần cài đặt của Plugin.

Quản lý và sử dụng miễn phí vận chuyển vào thanh tiến trình.

Tại phần cài đặt của Plugin > tab chung > chọn phương thức miễn phí vận chuyển muốn dùng.

Và lưu cài đặt.

Bật tắt phương thức miễn phí vận chuyển vào thanh tiến trình.

Nếu không muốn hiển thị mức giá miễn phí vận chuyển thể hiện trên thanh tiến trình hãy chọn Tắt > lưu cài đặt

Thay đổi thông báo hoàn tất và sắp hoàn tất cho mốc giá được miễn phí vận chuyển.

Thay đổi nội dung nếu muốn tại phần Chọn Free Shipping

Thông báo sắp hoàn tất: #price# là giá còn thiếu (ví dụ: mua thêm #price# để được miễn phí vận chuyển).

Tin nhắn hoàn tất: khi giá trị đơn hàng đạt mức được miễn phí vận chuyển thông báo này sẽ hiện, thay đổi nếu muốn.

Thay đổi icon tại mốc miễn phí vận chuyển.

Bấm dấu cộng để thay đổi icon free shipping mặc định của plugin.

Thêm mốc giá được tặng quà.

Tại khu vực Quản lý điều kiện của phần cài đặt plugin, bấm thêm rule.

Bật tắt mốc giá vào thanh tiến.

Bật trạng thái nếu muốn sử dụng mốc giá đó hoặc ngược lại tắt đi.

Set giá tối thiểu để nhận được quà.

Đặt giá tối thiểu khi đạt ngưỡng sẽ được nhận quà.

Thay đổi thông báo hoàn tất và sắp hoàn tất cho mốc giá được nhận quà.

Thông báo hoàn tất: #item# chính là những sản phẩm đã được tặng khi đạt ngưỡng. (ví dụ: Chúc mừng bạn đã nhận được quà tặng: #item#).

Thông báo sắp đạt ngưỡng:

 • #price# : là giá còn thiếu để được nhận quà.
 • #view_gifts_button# : là nút bấm hiển thị danh sách sản phẩm quà được tặng

Ví dụ (Mua thêm #price# để nhận quà! #view_gifts_button#).

Tìm kiếm và chọn 1 hoặc nhiều sản phẩm hay biến thể sản phẩm làm quà.

Chọn sản phẩm quà tặng, nhập tên sản phẩm hoặc tên biến thể sản phẩm vào ô search bên phải và chọn sản phẩm muốn tặng ở mức giá này.

Mặc định thanh tiến trình hiển thị tại trang giỏ hàng, thanh toán, và có hỗ trợ shortcode riêng.

Ngoài 2 vị trí hiển thị tại trang giỏ hàng và thanh toán plugin còn hỗ trợ shortcode thanh tiến trình gồm các mốc giá và quà tặng, bạn có thể đặt bất kì đâu.

Shortcode: [isures_iaov_html_shortcode]

Chỉnh sửa màu sắc cho thanh tiến trình.

Tại tab thư viện và style, bạn có thể thay đổi màu sắc cho tính năng.