iSures Get Code 2FA

Plugin giúp bạn lấy mã xác thực 2 lớp dễ dàng nhất, có thể lấy nhiều mã cùng 1 lúc, tự động lấy mã mới khi có thay đổi.

Sơ lược tính năng chính
  • Giúp bạn lấy mã xác thực 2 lớp dễ dàng nhất
  • Có thể lấy nhiều mã cùng 1 lúc
  • Tự động lấy mã mới khi có thay đổi.