Giftbox Products Woocommerce

Giúp tạo sản phẩm có quà tặng kèm, có thể cấu hình tặng 1 hoặc nhiều quà và đặt điều kiện tối thiểu mua ít nhất số sản phẩm để được nhận quà. Quà tặng kèm có thể là sản phẩm hoặc giảm giá sản phẩm

Sơ lược tính năng chính
 • Quà tặng kèm là sản phẩm, hoặc giá tiền cụ thể được giảm cho sản phẩm gốc.
 • Có thể đặt điều kiện mua tối thiểu số lượng bao nhiêu mới được tặng quà.
 • Có thể tuỳ chỉnh tặng 1 trong danh sách được tặng, hoặc tặng tất cả trong danh sách.
 • Có thể lựa chọn được biến thể sản phẩm cho quà tặng.
 • Tạo không giới hạn quà tặng sản phẩm.
 • Countdown quà tặng kèm. (đang update).
 • Hiển thị các quà tặng ở trang chi tiết, và trang danh mục.
 • Nút bấm cuộn trang đến phần quà tặng.
 • Hỗ trợ trường nhập text ưu đãi thêm.

Tại giao diện đăng sản phẩm > tab dữ liệu sản phẩm > chọn “Giftbox products“.

Đây sẽ là khu vực để cài đặt quà tặng kèm cho sản phẩm.

Tìm sản phẩm để cài đặt làm quà tặng.

Nhập tên sản phẩm để tìm sản phẩm cần tặng, click chọn sản phẩm tặng.

Nắm và kéo thả để thay đổi vị trí quà tặng.

Đặt giá giảm làm quà tặng.

Đây là tính năng giúp tạo 1 phần quà là giảm số tiền cụ thể cho sản phẩm.

Nếu muốn sử dụng hãy nhập số tiền sẽ giảm vào ô “giá giảm làm quà” .

Đặt điều kiện để nhận quà.

Đây là tính năng giúp đặt điều kiện tối thiểu: mua số lượng tối thiểu bao nhiêu thì mới được tặng quà.

Hãy nhập số lượng tối thiểu vào ô “Số lượng tối thiểu được tặng“. Không nhập mặc định sẽ là 1

Cài đặt kiểu quà tặng.

Có 2 kiểu quà tặng:

 • Tặng 1 trong danh sách quà tặng
 • Tặng tất cả trong danh sách quà tặng

Bật hiển thị quà tặng tại archive sản phẩm.

Đây là tính năng mà tại các trang có chứa danh sách sản phẩm, sản phẩm nào có quà tặng sẽ hiện tại đấy. Khách hàng có thể rê chuột để xem tên của phần quà.

Nếu không muốn sử dụng hãy tắt ở phần cài đặt của plugin > tìm đến “Show Giftbox In Archive“.

Hiển thị icon cuộn trang đến phần quà tặng.

Đây là tính năng khi bật sẽ hiện 1 icon trượt bên phải màn hình khi cuộn trang, khi người dùng click chuột vào sẽ cuộn trang đến phần quà tặng.

Nếu dùng hãy bật tính năng này tại phần cài đặt của plugin > tìm đến “Hiện Icon Cuộn Trang” và bật tuỳ chọn này.

Bạn có thể lựa chọn các icon để thay đổi phía dưới phần hiện icon cuộn trang.

Hiển thị quà tặng đối với các sản phẩm có quà tại trang danh mục
Hiển thị quà tặng đối với các sản phẩm có quà tại trang danh mục

Thay đổi vị trí hiển thị phần quà tặng, hoặc sử dụng shortcode.

Có nhiều vị trí để thay đổi hiển thị phần quà tặng tại trang chi tiết sản phẩm.

Hãy chọn vị trí bạn mong muốn bằng cách truy cập vào cài đặt của plugin > tìm “vị trí hiển thị“:

Các vị trí hiển thị plugin hỗ trợ:

 • Dưới tiều đề
 • Dưới mô tả ngắn
 • Dưới giá
 • Sử dụng shortcode [isures_giftbox] : nếu chọn tuỳ chọn này, bạn có thể đặt shortcode [isures_giftbox] vào bất kỳ đâu tại trang chi tiết sản phẩm.