Cách tạo URL giới thiệu cho người mua

Để hoa hồng được tính khi bạn giới thiệu liên kết thì URL phải bao gồm param REF của bạn, ví dụ https://plugin68.com/sanpham/isures-salon-appointment-booking/?ref=user

Vậy làm sao để tạo liên kết như trên, chúng tôi hỗ trợ công cụ ngay trên giao diện cộng tác viên. 

Tại tab công cụ hỗ trợ -> nhập url muốn giới thiệu -> bấm tạo url.

Cách tạo url giới thiệu người mua

Hoặc cách khác ngay mỗi sản phẩm Plugin của chúng tôi sẽ có nút copy URL giới thiệu khi bạn đăng nhập vào tài khoản của mình

Copy url giới thiệu người mua
  • Trung tâm hỗ trợ

    Trước khi liên hệ với chúng tôi, hãy kiểm tra Trung tâm trợ giúp của chúng tôi: có thể bạn có thể tìm thấy câu trả lời!

  • Thời gian làm việc

    Thời gian làm việc từ: 08:00 – 17:00 (GMT + 7) 

  • Cần hỗ trợ kỹ thuật?

    Nếu bạn đã mua một sản phẩm và bạn cần hỗ trợ để thiết lập nó, chúng tôi cung cấp nhiều cách khác nhau để giúp bạn. Bạn có thể tham khảo tài liệu đầy đủ hoặc bạn có thể gửi phiếu hỗ trợ cho các nhà phát triển của chúng tôi.