iSures Fly Cart For Woocommerce

Hiển thị
mini cart và sản phẩm gợi ý
liên quan mỗi khi thêm vào giỏ

Hiển thị mini cart và sản phẩm gợi ý liên quan mỗi khi thêm vào giỏ, thay đổi số lượng hoặc xoá sản phẩm ngay trên mini cart.

Sơ lược tính năng chính
 • Tăng giảm số lượng sản phẩm trên mini cart.
 • Xoá sản phẩm trong mini cart.
 • Gợi ý sản phẩm liên quan mỗi lần thêm sản phẩm vào giỏ.
 • Bổ sung 2 hook top mini cart và bottom mini cart. isures_fc_top &
  isures_fc_bottom
Yêu cầu tối thiểu
 • Server có cài ionCube extention
 • Phiên bản PHP tối thiểu 7.2 < 8.0
 • WordPress phiển bản 5.0 trở lên
 • Có sử dụng plugin Woocommerce

Chi tiết về Điều khoản và dịch vụ

Tính năng
 • Tăng giảm số lượng sản phẩm trên mini cart.
 • Xoá sản phẩm trong mini cart.
 • Gợi ý sản phẩm liên quan mỗi lần thêm sản phẩm vào giỏ.
 • Bổ sung 2 hook top mini cart và bottom mini cart. isures_fc_top &
  isures_fc_bottom
Screenshots
Đánh giá
Đánh giá iSures Fly Cart For Woocommerce
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá iSures Fly Cart For Woocommerce
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Điều khoản dịch vụ

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào