iSures Flash Sale Countdown

500.0001.000.000

Plugin giúp tạo chiến dịch Flash Sale, quản lý tập trung và không giới hạn các chiến dịch. Dễ dàng thêm sản phẩm và tạo các chiến dịch Flash Sale, hỗ trợ 2 loại Flash Sale Countdown là: theo khoảng thời gian, và lặp lại khoảng thời gian theo khung giờ mỗi ngày. Đếm ngược cả thời gian sắp diễn ra chiến dịch, tự động tải AJAX sản phẩm và giá mới khi vừa diễn ra chiến dịch.

Đọc tiếp